Põhihariduselt ehitusinsenerina ning peamiselt insenerehituse valdkonda kuuluvate projektide eestvedajana olen üle 20 aasta kokku puutunud keskkonnatehnoloogiatega ning viimased seitse aastat üha enam kasvavalt olulise energeetikateemaga.

Olen varemalt edendanud põlevkivi projekti ja lubjakivi kaevandamist. Õnnelike juhuste tulemusena edendan täna aga maailmavaadet, mille eesmärgiks on pikaajaliselt edukas majandus: keskkonda, majandust ja tehnoloogiat võrdselt hindav käitumine.

Et olla energeetikas ja keskkonnatehnoloogiates toimuva keskel ning säilitada oma teadmiste head vormi vean koos mõttekaaslastega Muuga pump-hüdroakumulatsioonijaama ja graniidikaevanduse rajamise projekte, lisaks olen kaasatud GIS-lahendusi pakkuvas tarkvaraarendustegevuses. Olen ka Ehitusinseneride Liidu liige, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni juhatuse liige ning Eesti Päikeseenergia Assotsiatsiooni asutajaliige.

Eesti Omanike Keskliidu kui Eesti suurima liikmeskonnaga tarbijaühenduse energeetikavaldkonna nõuandjana seisan selle eest, et energeetika ja loodusvarade kasutuse valdkondades toimuv oleks läbipaistev, põhjendatud ning Eesti tarbijaile soodsaim.

Eesti Energiatehnoloogia Programmi esimese projektijuhi ning praegu programmi nõukoja liikmena pean Eesti majanduse arengutakistuseks keskkonnakasutuses ja energeetikas tehtavate juhtimisotsuste vähest seost tehnoloogiliselt, majanduslikult ning keskkonnaalaselt põhjendatud teadmistega.

Minu eesmärgiks selle blogi pidamisel on Eesti kodaniku pikaajalise heaolu saavutamisele kaasaaitamine läbi teadmist kaasava igakülgselt põhjendatud otsustuste.