PostHeaderIcon Eesti loodusvarade kasutusefektiivsusest

Käesoleva kirjutise eesmärk on analüüsida Eesti ökoloogilist jätkusuutlikkust, analüüsida loodusvarade kasutusega seonduvaid probleeme ning otsida nende lahendamise võimalusi.

Loodusvarade kasutus, sealhulgas ehitusmaavarade kaevandamine ja kasutamine on möödapääsmatu reaalsus. Kahanevate ja kallinevate loodusressursside tingimustes on ühiskond seda edukam, mida efektiivsem ta loodusvarasid kasutades suudab olla. Eesti oma sellealaste näitajatega kuulub Euroopa kehvimate näitajatega riikide hulka. Samas tuleks seda nigelat olukorda käsitada kui motivaatorit looduskasutuse paradigmavahetuse teostamisel ning sellega konkurentsieeliste loomisel.

Ehitusmaavarade efektiivsema ja säästlikuma kasutuse kavandamise eelduseks on teadmine lokaliseeritud tarbimise kohta ajalises perspektiivis ning sellele vastavalt valitud sobivaimate kaevanduskohtade kohta. Kirjutises on näidatud, et puuduvad tehnilised takistused sellise loodusvarade kasutusefektiivsust suurendava ekspertsüsteemi väljatöötamisel, mis üheaegselt arvestaks nii geoloogilist eripära, materjali kvaliteeti kui kulusid lõpptarbimises.

Lisaks kõige laiemas plaanis keskkonnaaspektile on kompleksse oskusteabe kasutamine loodusvarade kasutamisel ühiskonna igakülgse arengu oluline eeldus.

Arvestades tehniliste takistuste sisulist puudumist ning eelnimetatud kasu on ehitusmaavarade jätkusuutliku kasutuse tehnoloogilise tööriista koostamine näiteks kirjutises kirjeldatud viisil asjakohane, avalikule huvile vastav ning väga vajalik.

Kuivõrd loodusvarade efektiivne kasutamine on Eesti majanduse nurgakivi, on autor seisukohal, et nende probleemide hea tundmine on eriti vajalik seadusandjale. Sellest tulenevalt on valitud ka artikli ilmumise koht.

Loe edasi

 

 

Leave a Reply