Posts Tagged ‘ehitusmaavarad’

PostHeaderIcon Eesti loodusvarade kasutusefektiivsusest

Käesoleva kirjutise eesmärk on analüüsida Eesti ökoloogilist jätkusuutlikkust, analüüsida loodusvarade kasutusega seonduvaid probleeme ning otsida nende lahendamise võimalusi.

Loodusvarade kasutus, sealhulgas ehitusmaavarade kaevandamine ja kasutamine on möödapääsmatu reaalsus. Kahanevate ja kallinevate loodusressursside tingimustes on ühiskond seda edukam, mida efektiivsem ta loodusvarasid kasutades suudab olla. Eesti oma sellealaste näitajatega kuulub Euroopa kehvimate näitajatega riikide hulka. Samas tuleks seda nigelat olukorda käsitada kui motivaatorit looduskasutuse paradigmavahetuse teostamisel ning sellega konkurentsieeliste loomisel. Loe edasi…