Archive for Oktoober, 2011

PostHeaderIcon Arengupassioon

Vana majanduse reeglite ja arusaamadega, kus peanõue on pidev kasv, millel alati on materiaalne mõõde ja tähendus, uutes oludes toime tulla ei õnnestu. Edasiliikumiseks on vaja uusi lahendusi. Vana majanduse alustõdede kordamine kirevates värvides ei muuda vana uueks. Teadmistepõhisus tähendab peale analüüsi ka uuetel teadmistel põhinevat sünteesi. Vastupidisel juhul on Eesti tulevik nagu roomikaurik, mis oma aja kohta oli kelmikas lahendus, kuid unikaalseks jäigi. Loe edasi…

PostHeaderIcon Energia- ja rohemajanduse tulevikuseire valdkonna arengutest

Energeetika on lahutamatult seotud kõigi tänapäevase elu tahkudega, mistõttu energeetikasektori arengud mõjutavad kogu majandust. Jagades energeetika kahte: energiatehnikaks ja –majanduseks, saame paremini aru energeetika ja muu majanduse tugevast vastasmõjust.
Energiatehnika peamine ülesanne on leida vastus küsimusele: milliste tehnikatega on ühiskonnale kõige kasulikum energiat muundada ja jaotada? Energiamajanduse põhiprobleem on aga järgmine: kuidas energiatehnikate rakendamine mõjutab ühiskonna muud elu? Sellise piiritlemisega on lihtne märgata, et energeetikat tuleb käsitleda nii objekti kui subjektina. Loe edasi…

PostHeaderIcon Elektriala vajab paremat suunamist

Inimesi teeb murelikuks elektri hinna kiire ja pidurdamatu tõus, mis lõppkokkuvõttes pärsib riigi majandust ja lööb valusalt reatarbijat. Elektri lõpptarbimise hind koosneb kolmest peamisest osast: elektrihinnast, mis makstakse tootjale ja vahendajale, ülekandehind, mida makstakse energia ülekande eest, ning maksud (elektriaktsiis, käibemaks, taastuvenergia tasu). Loe edasi…